Our Services - Polish

Usługi oferowane przez kancelarię NewLaw

Wypadki przy pracy
Każdy pracodawca ma obowiązek dbać o zdrowie, bezpieczeństwo i dobro swoich pracowników podczas wykonywania obowiązków służbowych. Do wypadków przy pracy dochodzi zwykle dlatego, że pracodawca nie przestrzega przepisów prawa. Do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy niezbędna jest właściwa ocena ryzyka. Pracodawców obowiązują konkretne przepisy, dotyczące między innymi odpowiedniego sprzętu, pracy fizycznej, pracy na wysokości, robót budowlanych oraz substancji niebezpiecznych dla zdrowia. Nasz doświadczony zespół służy pomocą osobom, które doznały wypadku przy pracy, zapewniając im największe szanse uzyskania odszkodowania.

Wypadki drogowe
Zespół ds. wypadków drogowych w kancelarii NewLaw zajmuje się rocznie tysiącami roszczeń związanych z wypadkami drogowymi. Statystyki wykazują, że większość osób poszkodowanych w wypadku samochodowym doznaje co najmniej bolesnego urazu kręgoslupa szyjnego, który wymaga zwolnienia lekarskiego i powoduje pewien dyskomfort. Jednak w przypadku poważniejszych urazów wypadek może mieć dużo bardziej negatywny wpływ na dalsze życie, szczególnie jeśli osoba poszkodowana nie otrzyma od razu właściwej pomocy i porady.

Testamenty, powiernictwo i sprawy spadkowe
Doświadczony zespół kancelarii NewLaw do spraw testamentów, powiernictwa i spraw spadkowych może doradzić w każdym aspekcie dotyczącym planowania podziału majątku oraz usług spadkowych.

Ważne jest, aby klient wyznaczył zaufane osoby do zarządzania swoim majątkiem za życia i po śmierci. Pierwszym krokiem jest sporządzenie testamentu, co zapewni, że majątek trafi do najbliższych, a nie na przykład do osób, z którymi klient od lat nie zamienił słowa.

Prawo pracy
Przepisy prawa pracy ulegają ciągłym zmianom. Nasza rola polega na wspieraniu klientów w kwestiach, które mogą być istnym polem minowym z punktu widzenia prawa. Oferujemy praktyczne porady we wszystkich sytuacjach związanych z zatrudnieniem, takich jak bezprawne zwolnienie z pracy, dyskryminacja, odliczenia od wynagrodzenia oraz redukcja etatów.

Nasi wyspecjalizowani prawnicy mogą doradzić klientowi w kwestii jego praw, prowadzić negocjacje z ACAS lub pracodawcą, doprowadzić do zawarcia ugody, a w razie potrzeby – reprezentować klienta przez sądem pracy.

Wypadki za granicą
Osoby, które doznały urazu lub zachorowały podczas wakacyjnego wyjazdu, miały wypadek drogowy za granicą, wypadek na statku rejsowym, w samolocie lub podczas pracy za granicą, mogą ubiegać się o odszkodowanie z pomocą naszych specjalistów do spraw wyjazdów wakacyjnych.

Zaniedbania medyczne
Personel medyczny (stomatolodzy, lekarze i pielęgniarki) niestrudzenie pracuje, aby zapewnić pacjentom najlepszą opiekę. Czasem dochodzi jednak do błędów. Nasi eksperci służą pomocą osobom, które chcą ubiegać się o odszkodowanie w związku z urazem spowodowanym zaniedbaniem w opiece medycznej.

Uraz i choroba w miejscu pracy
Czy cierpisz na chorobę spowodowaną wykonywaną pracą?  Może to być na przykład zapalenie skóry, zespół wibracyjny „białego palca” spowodowany przez sprzęt i narzędzia wibracyjne; czy też rak spowodowany miejscem pracy gdzie przykładowo narażenie na działanie azbestu jest przyczyną międzybłoniaka opłucnej, raka pęcherza moczowego czy raka jamy nosowej.

Kontakt z azbestem może też powodować inne choroby, takie jak zgrubienie opłucnej. Pracowałeś(-aś) w hałasie i nie otrzymałeś(-aś) odpowiedniego sprzętu, co spowodowało utratę słuchu? Prawnicy kancelarii NewLaw specjalizujący się w chorobach zawodowych pomogli tysiącom osób uzyskać odszkodowanie.

Roszczenia z powodu poważnego urazu
Nasz zespół zajmujący się poważnymi urazami należy do najbardziej doświadczonych w kraju i specjalizuje się w urazach mózgu oraz rdzenia kręgowego, a także amputacjach i poważnych przypadkach ortopedycznych.  Nasi menedżerowie do spraw opieki i członkowie zespołu zapewniają klientom wsparcie i opiekę na każdym etapie, w tym najlepszą dostępną rehabilitację oraz najkorzystniejsze rozstrzygnięcie roszczenia.

Ofiary przestępstw
Ofiarom przestępstw, które doznały urazu, może przysługiwać odszkodowanie w ramach finansowanego z budżetu państwa Programu Odszkodowań za Urazy Powstałe w Wyniku Przestępstwa (ang. Criminal Injuries Compensation Scheme). Program ma na celu zadośćuczynienie w pewnym zakresie szkód osobom, które doznały urazów fizycznych i/lub psychicznych w wyniku czynu kriminalnego. Aby otrzymać odpowiednie i uczciwe odszkodowanie, warto skorzystać z pomocy adwokata. Mamy świadomość, że często ofiary przestępstw borykają się ze skutkami ataku. Z tego względu dysponujemy zespołem wyspecjalizowanych prawników, którzy dbają o to, aby proces ubiegania się o odszkodowanie był możliwie jak najłatwiejszy dla klienta.

Postępowanie karne związane z wykroczeniami drogowymi
Zespół kancelarii NewLaw służy poradą w zakresie zarzutów karnych wynikających z wypadku drogowego – od drobnych wykroczeń, takich jak przekroczenie dozwolonej prędkości, po bardziej poważne czyny, takie jak spowodowanie śmierci wskutek niebezpiecznej jazdy.

Oferujemy możliwość reprezentowania klienta, który zosta podczas przesłuchania zarówno na posterunku policji, jak i w domu klienta, czy w biurze kancelarii. Nasi eksperci będą kontaktować się z policją w imieniu klienta i służą radą oraz oferują możliwość reprezentowania klienta podczas obrony przed zarzutami karnymi. Możemy doradzić w sprawie złagodzenia kary, polegającego na przyznaniu się do winy w zamian za zmniejszenie wyroku do minimum.  Jest to szczególnie istotne, gdy klientowi grozi odebranie uprawnień do prowadzenia pojazdów ze względu na charakter wykroczenia lub ze względu na otrzymanie więcej niż 11 punktów karnych w ciągu ostatnich 3 lat.

Sąd opiekuńczy
Kancelaria NewLaw dysponuje specjalnym zespołem ds. sądu opiekuńczego, który oferuje pomoc w sprawach związanych z pełnomocnictwami oraz przedstawicielstwem wyznaczonym przez sąd.  Możemy pomóc pełnomocnikom i przedstawicielom w zarządzaniu interesami finansowymi osób, które utraciły sprawność umysłową do samodzielnego podejmowania decyzji. W razie potrzeby oferujemy także usługi profesjonalnego przedstawiciela. Wspieramy klientów z całego kraju i ich rodziny w podejmowaniu trudnych decyzji w tych sprawach, starając się ułatwić im posługiwanie się skomplikowanym systemem prawnym w sposób odpowiedni do potrzeb klientów.

Dlaczego warto wybrać kancelarię NewLaw

  • 95% naszych klientów poleciłoby nas swoim znajomym i rodzinie.
  • W większości przypadków pracujemy na zasadzie umowy o honorarium warunkowym (wypłacanym w przypadku wygrania sprawy).
  • Jesteśmy ogólnokrajową kancelarią prawną posiadającą biura w Anglii, Szkocji i Walii.
  • Porady udzielane prostym językiem ułatwiają zrozumienie procesu.
  • Dla naszych klientów i ich rodzin oferujemy usługi zarządzania opieką


   

   Marta Molda - 0333 321 6705


Latest NewLaw News

Official NewLaw Feed

Contact NewLaw

0333 003 1909 Call Me Back
linkedin twitter facebook YouTube